www.suchomel-advokat.cz
[email protected]

JUDr. Petr Suchomel, advokát
Týnská 12, Praha 1

datová schránka fbws5bh
telefon +420 224 224 282

evidenční číslo ČAK 19943 
IČO 11930098

Petr Suchomel 

po absolvování gymnázia v Havlíčkově Brodě vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Deset let působil v médiích jako reportér, editor a vedoucí domácí rubriky MF DNES, dva „sabatické roky“ strávil jako sekretář královéhradeckého biskupa. Do advokacie přešel v roce 2018. Od roku 2021 je samostatným advokátem. Vedle toho spolupracuje s kanceláří Mgr. Františka Steidla, advokáta. Je členem výboru pro vnější vztahy České advokátní komory. V roce 2022 obhájil na Univerzitě Karlově rigorózní práci (JUDr.) z oboru ústavního práva.

specializuje se zejména na 

věcná práva a závazkové právo
zastupování v soudních sporech
ústavní právo - základní práva a svobody
trestní obhajobu
pracovní právo
právo obcí a krajů
administraci veřejných zakázek
ochranu osobních údajů (GDPR) 

PUBLIKACE V MÉDIÍCH 

texty z oboru publikované ve sdělovacích prostředcích najdete zde

další informace 

odměna advokáta
ochrana osobních údajů