www.suchomel-advokat.cz
[email protected]

JUDr. Petr Suchomel, advokát
Týnská 12, Praha 1

datová schránka fbws5bh
telefon +420 224 224 282

evidenční číslo ČAK 19943 
IČO 11930098

Odměna advokáta

JUDr. Petr Suchomel, advokát,  si účtuje za právní služby odměnu v souladu s platnými advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.), a to nejčastěji odměnu smluvní. Její výše, resp. způsob výpočtu je sjednán s klientem předem podle počtu hodin či jiných časových jednotek. V případě právních konzultací činí smluvní odměna dle složitosti věci částku v rozmezí od 2.000,- Kč do 4.000,- Kč za započatou hodinu. Na požádání advokát časovou odměnu klientovi písemně vyúčtuje. Při pravidelné spolupráci lze sjednat rovněž odměnu paušální.

Není-li mezi advokátem a klientem sjednána smluvní odměna, je právní služba poskytována za mimosmluvní odměnu vypočítanou v souladu s advokátním tarifem dle počtu úkonů příslušné tarifní hodnoty. Vedle odměny náleží advokátovi rovněž náhrada za zmeškaný čas a náhrada výdajů ve smluvené či paušální výši.

Klient má ve vztahu s advokátem postavení spotřebitele, dle platných právních předpisů se může ve sporech s ním obracet na Českou advokátní komoru.

zpět na hlavní stránku